Teken In

Ons Skool Agtergrond

Excelsior Akademie is in 2007 gestig met leerders wat ADD/ADHD het in gedagte asook leerders wat agter geraak het in groot skole. Ons uitsluitlike doel is om leerders wat sukkel om in groot klasse te funksioneer, in kleiner klasse te akkommodeer. Klasse word tot ‘n maksimum van 12 tot 13 leerders beperk sodat elke leerder meer persoonlike aandag ontvang en nie maklik “wegraak” in die klas nie. Hierdie konsep werp konsekwent vrugte af.

Leerders wat eens te bang was om vrae in die klas te vra, ontdooi skielik en kry meer selfvertroue. Hoe meer vrae gevra word en samewerking in die klas gegee word, hoe beter is die resultate. Ons het ten doel dat die leerders veilig sal voel in hul skoolomgewing sodat hulle die vrymoedigheid sal hê om dan vrae te vra in die klas.

Excelsior Akademie is as onafhanklike skool by die Departement van Basiese Onderwys (EMIS no: 400501) geregistreer. Die verskillende onderwysers by Excelsior bied die vakke aan waarin elkeen ‘n kenner is, sodat die leerders slegs die beste onderrig ontvang. Groot klem word gelê op die doen van huiswerk en leerder deelname om die beste resultate te verkry. Ons onderwysers is opgelei in die nuwe 'CAPS' kurrikulum asook in die uitvoer van konsessies vir leerders wat dit benodig.

Matrikulante skryf die Nasionale Senior Sertifikaat deur SACAI (Suid Afrikaanse Komprehensiewe Assesseringsinstituut) – hierdie assesseringinstituut het voorlopige akkreditasie by Umalusi.

Dit gaan egter by Excelsior Akademie nie net om die skolastiese prestasie van die kind nie, maar ook oor die kind se hele menswees. Sodra ʼn leerder voel dat hy wel kan presteer, bou dit sy selfbeeld en het hy ʼn meer positiewe uitkyk op die lewe.

Kontak ons gerus vir meer inligting.


Ons kinders is ons toekoms.


Sertifikate

Klik hier om ons prospektus af te laai.