Teken In

Vakkeuse

Nege vakke word geneem in graad 8 en 9


9 Verpligte vakke

 • Afrikaans
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Engels
 • Lewensoriëntering
 • Natuurwetenskappe
 • Skeppende Kunste
 • Sosiale Wetenskappe
 • Tegnologie
 • Wiskunde

Sewe vakke word geneem in graad 10 - 12


4 Verpligte vakkee

 • Afrikaans
 • Engels
 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde of Wiskunde geletterdheid

Kies 3 keusevakke

 • Dramatiese kunste (Drama)
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Ingenieurs Grafika en Ontwerp (Wiskunde 'n vereiste)
 • Lewenswetenskappe
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Toerisme
 • Visuele kunste